Jako, że na blogu umieszczam materiały o różnym poziomie zaawansowania tutaj zebrałem posty, które proponuję początkującym. Ich kolejność jest dobrana tak, aby poznawanie otoczenia przetwarzania obrazów, wykorzystywania i uczenia modeli sieci neuronowych było łatwe i przyjemne.

 1. Intro: Computer Vision
 2. Konfiguracja środowiska
 3. OpenCV: podstawy
 4. Dataset: Skany histopatologiczne
 5. Binarna klasyfikacja obrazów (także: instalacja TensorFlow/Keras)
 6. Dataset: MNIST
 7. Sieci konwolucyjne
 8. Jak testować wyuczony model? (Train/Val/Test)

(więcej postów wkrótce)

W nurcie pozwalającym na regularną naukę pojawią się między innymi:

 • walidacja krzyżowa (cross-validation)
 • dzielenie niezbalansowanego zbioru uczącego
 • regularyzacja sieci
 • augmentacja danych
 • metryki binarne
 • klasyfikacja wielu klas obrazu
 • opisy funkcji aktywacji
 • wyjaśnienie entropii krzyżowej
 • wizualizacja danych z użyciem TSNE
 • transfer learning
 • standardowe modele klasyfikacyjne
 • detekcja obiektów
 • wdrażanie modeli z użyciem TFLite
 • uruchamianie modeli na Google Coral