Jakiś czas temu badacze z NVidia opracowali metodę do analizy mapy obrazu i wypełniania go zadanym wzorcem. Udostępnili też stronę, na której można spróbować tego rozwiązania.

Zrzut ekranu strony http://nvidia-research-mingyuliu.com/gaugan

Rozwiązanie używa modelu generatywnego (GAN), który jest nadzorowany przy uczeniu sieci maską segmentacyjną. Ta maska to nic innego jak narysowana przez nas "mapa" położenia danych obszarów na obrazie.

Obraz pochodzi z pracy https://arxiv.org/pdf/1903.07291.pdf

Zapraszam do eksperymentowania!

Linki